Nội dung chương trình học

Level 1: Guitar đệm hát cơ bản

– Nhạc lý cơ bản

– Thành thạo tay phải đánh tiết tấu

– Thành thạo tay trái chuyển hợp âm

– Phân tích nhịp phách một bài hát bất kỳ

– Đệm hát tỉa ngón cơ bản 

– Quạt chả cơ bản

– Thành thạo kẹp capo
Level 2: Guitar đệm hát nâng cao

– Tỉa nâng cao

– Quạt chả nâng cao tùy biến theo nhịp
– Làm chủ tiết tấu bộ gõ
– Đệm hát nhạc Rock, Rap

– Nhạc lý nâng cao

– Chạy bè bass đệm hát

– Đệm hát 12 bộ giọng không cần capo
– Hướng dẫn điền hợp âm ca khúc

– Hướng dẫn & qui tắc hòa âm ca khúc
– Đệm hát 1 bộ giọng nhiều thế tay

 

 


Level 3: Guitar Lead, cảm âm hiệu quả, solo cơ bản

– Bài tập luyện ngón hiệu quả

– Hướng dẫn Lead, cảm âm các bài hát
– Hướng dẫn tìm nhanh âm giai các bài hát

– Hướng dẫn Solo, xếp ngón theo bản nhạc

Level 4: Solo ca khúc & sáng tác intro

– Hướng dẫn cách solo, sắp xếp thế tay cho từng ca khúc
– Hướng dẫn ứng dụng Tremolo vào đệm hát và solo
– Hướng dẫn lead tự do
– Hướng dẫn Solo tự do & sáng tác intro tùy biến

III. Giảng viên demo kết quả học viên đạt được sau khóa học

 

 

 

 


Call Now Button