Hướng dẫn thanh toán

Thanh toán Online vào số TK sau:

Tài khoản TechComBank – Chi nhánh Hội Sở Chính
– Số TK: 19028036404021
– Chủ thẻ: Lê Minh Đức

Tài khoản TechComBank – Chi nhánh Hội Sở Chính
– Số TK: 19037378515019
– Chủ thẻ: Nguyễn Thị Yên

Tài khoản TechComBank – Chi nhánh Hội Sở Chính
– Số TK: 19037377916011
– Chủ thẻ: Lê Văn Lãm

 

 

 Hotline: 096.816.2095 - Zalo: 036.577.8077

Contact Me on Zalo