Hướng dẫn thanh toán

 

I. Qua trực tiếp Shop Đàn và thanh toán tại các địa chỉ

Địa chỉ 1: Số nhà 7, ngõ 22, đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

II. Thanh toán Online vào số TK sau:

Tài khoản VietCombank – Chi nhánh Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội
– Số TK sau: 0491000054091
– Chủ thẻ: Lê Minh Đức

Tài khoản VPBank – SỞ GIAO DỊCH HÀ NỘI
– Số TK: 103259975
– Chủ thẻ: Lê Minh Đức

Tài khoản TechComBank – Chi nhánh Hội Sở Chính
– Số TK: 19028036404021
– Chủ thẻ: Lê Minh Đức

Tài khoản BIDV – Chi nhánh Quang Minh, Hà Nội
– Số TK: 42710000353926
– Chủ thẻ: Lê Minh Đức

Tài khoản  MB Bank- Chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội
– Số TK: 0040114611001
– Chủ thẻ: Lê Minh Đức

Tài khoản  AgriBank- Chi nhánh Từ Liêm, Hà Nội
– Số TK: 3100205482460
– Chủ thẻ: Lê Minh Đức

 

 


Call Now Button