Level 1: Bài 2.8

Hợp âm trưởng: Root + M3 + P5

Hợp âm thứ: Root + m3 + P5


Ví dụ 1:

Hợp âm C trưởng = C (Root) + E (Nốt cách nốt gốc quãng là M3) + G (Nốt cách nốt gốc quãng là P5)

Hợp âm Cm (Đô thứ) = C (Root) + Eb (Nốt cách nốt gốc quãng là m3) + G (Nốt cách nốt gốc quãng là P5)


Ví dụ 2:

Hợp âm D trưởng = D (Root) + F# (Nốt cách nốt gốc quãng là M3) + A (Nốt cách nốt gốc quãng là P5)

Hợp âm Dm (Rê thứ) = D (Root) + F (Nốt cách nốt gốc quãng là m3) + A (Nốt cách nốt gốc quãng là P5)

 

 

 

 Hotline: 096.816.2095 - Zalo: 036.577.8077

Contact Me on Zalo