Xử lý công việc sắp tới

Đen: chưa gọi, cần chăm sóc dần

Cam: Gã gọi

Xanh: Chốt, thu tiền

Gạch chân: Đã xếp lịch

Tháng 5

Tháng 6

Nhiệm vụ trong ngày


6/7

0904680563 Chị ngoan Long Biên học Solo 1tr2

Bé học guitar sáng T2 T5 1tr2

0399900464 Mua đàn thuận 4tr học 1tr học viên Cầu Giấy 

0966784816 Phụ huynh Piano Hoàng Mai 

02432373931 Phụ huynh Piano 6/7

0966907418 A thắng guitar Hai Bà Trưng 6/7

0965231000 Châu Chấu Cầu Giấy Page Cầu Giấy Guitar

0326217414 Đỗ Tuấn Nam Học Hà Đông 8h Page Cầu Giấy

0386689999 Anh Linh Gia sư mua đàn cho con

0977821958 Chị mùa Phụ huynh Ba La Hà Đông đky con


7/7
0904448666 c phương Gia sư Piano Ngoại Giao Đoàn Sáng T7

0986579071 Hà Thu Page Hà Đông đăng ký con

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hotline: 096.816.2095 - Zalo: 036.577.8077

Contact Me on Zalo