Học Phí Trung Tâm

I. Mức dài hạn

Nội dung học: cơ bản và nâng cao đệm hát solo

Thời lượng: Tuần 2 buổi

Mức học phí: 

3 tháng: 2tr / 27 buổi = 74.000 VNĐ /Buổi

6 tháng: 3tr6 / 54 buổi = 67.000 VNĐ /Buổi

9 tháng: 5tr2/81 buổi = 64.000VNĐ /Buổi

12 tháng: 6tr5/108 buổi = 60.000 VNĐ/Buổi


II. Mức ngắn hạn

I. Đệm cơ bản

Thời lượng: 10 buổi

Học phí thường: 1tr2/10 = 120k/Buổi

Học phí đảm bảo: 1tr5/10 = 150k/Buổi

II. Solo cơ bản

Thời lượng: 12 buổi

Học phí thường: 1tr6

Học phí đảm bảo: 2tr

III. Đệm nâng cao

Thời lượng: 16 buổi

Học phí thường: 2tr4

Học phí đảm bảo: 2tr8

IV. Solo nâng cao

Thời lượng: 20 buổi

Học phí thường: 2tr8tr

Học phí đảm bảo: 3tr2

Chú ý: mức học phí đảm bảo cam kết thành thạo như giảng viên đánh, nếu không thành thạo được học tiếp miễn phí, được linh động lịch học 

 

 

 

 

 

 

 


Call Now Button