Học phí các khóa học guitar

(*): Mỗi buổi học trung bình tầm 60-90 phút. Nếu học viên học nhanh có thể cho nghỉ sớm buổi học đó, miễn là đảm bảo sự hài lòng học viên và hoàn thành đúng học phần chương trình.


I. Học phí Học đơn từng khóa

1. Khóa Guitar đệm hát cơ bản

– 1tr2/lớp 7-10 người/12 buổi

– 1tr4/lớp 4-6 người/12 buổi

– 1tr6/lớp 1-3 người/12 buổi

2. Khóa Guitar đệm hát nâng cao

– 1tr2/tháng 8 buổi/lớp 7-10 người

– 1tr4/tháng 8 buổi/lớp 4-6 người

– 1tr6/tháng 8 buổi/lớp 1-3 người

3. Khóa Guitar Solo cơ bản

– 1tr6/lớp 7-10 người/14 buổi

– 1tr8/lớp 4-6 người/14 buổi

– 2tr/lớp 1-3 người/14 buổi

4. Khóa Guitar Solo nâng cao

– 1tr2/tháng 8 buổi/lớp 7-10 người

– 1tr4/tháng 8 buổi/lớp 4-6 người

– 1tr6/tháng 8 buổi/lớp 1-3 người


II. Học phí Học Combo 

1. Combo khóa Guitar đệm hát cơ bản & Solo cơ bản

– 2tr/lớp 7-10 người/16 buổi

– 2tr2/lớp 4-6 người/16 buổi

– 2tr4/lớp 1-3 người/16 buổi


III. Học phí Gia Sư 

1. Khóa đệm hát & solo cơ bản

– 200k/buổi/1h/1 học viên (Đóng 10 buổi 1 trước)

– 300k/buổi/1h/2 học viên (Đóng 10 buổi 1 trước)

– 400k/buổi/1h/3 học viên (Đóng 10 buổi 1 trước)

2. Khóa đệm hát & solo nâng cao

– 250k/buổi/1h/1 học viên (Đóng 10 buổi 1 trước)

– 400k/buổi/1h/2 học viên (Đóng 10 buổi 1 trước)

– 500k/buổi/1h/3 học viên (Đóng 10 buổi 1 trước)Zalo: 096.816.2095

Contact Me on Zalo