Người hãy quên em đi hợp âm

Đoạn 1: Am Dm G C F Dm Dm/B E

Đoạn 2: lặp đoạn 1

Đoạn 3: Am Dm E Am Am Dm G C Dm G C F Dm E E

Đoạn 4: Am Dm G C Am Dm E Am

 

Bình luận


Call Now Button